Trancedans - de droom van onze planeet dansen
  de Droom van onze Planeet dansen!

Sacrale Duisternis ~
over blinddoek, overgave en transformatie

artikel door: Aernoudt Knecht
printen:
Ontwaken in de Droom
p.1 ~ Overgave aan de Duisternis
p.2 ~ Verblind door het licht
p.3 ~ Sacrale Duisternis ~ vroeger en nu
p.4 ~ In duisternis worden we zieners
p.5 ~ De geblinddoekte danser

 

 

p.2 ~ Verblind door het licht

Sacrale Duisternis en Blinddoek


In het veld van rituelen en workshops, waarin ik samen met Els werkzaam ben, is opvallend veel aandacht voor het Licht. Er zijn bijzonder veel 'lichtwerkers', en met termen als 'verlichting' is het licht in onze cultuur een symbool voor het goede geworden. De waarde van duiternis is enorm 'onderbelicht', en duisternis is zelfs symbool geworden voor het kwade. In onze cultuur zoeken we vooral naar manieren om duisternis te bestrijden. En dat terwijl het bestaan een afwisseling is van licht en donker. Door de manier waarop onze planeet door de ruimte beweegt, en de dans die ze maakt samen met onze zon, is altijd een deel van alle mensen in het donker, en een deel in het licht. Iedere dag eindigt met duisternis... en iedere dag wordt geboren uit duisternis.

We zijn zozeer gericht op het licht, dat we er als het ware door 'verblind' zijn. Maar hoe meer we naar het licht bewegen, hoe groter de schaduw achter ons wordt. Iedere stap naar het licht gaat gepaard met, en volgt zelfs pas ná, een stap in de duisternis. De duisternis was er immers eerst, zo vertellen de grote scheppingsverhalen ons. Of zoals de filosoof Pliny ooit zei (in Darkness Visible): "vóór het bouwen van een grote tempel moet je eerst diep graven, en sterke funderingen maken". En zo zijn ook de hoge takken van een boom beschermd tegen storm en wind door de wortels die diep verankerd zijn in de duistere aarde. Aan een nieuwe wereld gaat altijd duisternis vooraf; een ongediffenentiëerde toestand waarin God alles is, alles God is, en alles één is. Duisternis is de Moeder der Moeders, de wieg waaruit álles ontsproten is, zélfs het licht.

-- Lees verder op pagina 3 --> Sacrale Duisternis ~ vroeger en nu